Nawigacja

Aktualności

Konkurs historyczny ,,80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową”

Poznaj lokalnych bohaterów AK, których wizerunki znajdą się na naszych okolicznościowych banerach!

Połącz zdjęcie żołnierza AK z jego imieniem i nazwiskiem oraz funkcją jaką pełnił w konspiracji. Przykład: A - Halina Kępińska Bazylewicz ,,Kora" - łączniczka 25. Pułku Piechoty AK.

Aby wziąć udział w konkursie należy rozwiązać zadanie i wysłać proponowane odpowiedzi na adres: patrycja.resel@ipn.gov.pl

Do wygrania w naszym konkursie są m.in. koszulki ,,AK - NAJWIĘKSZA PODZIEMNA ARMIA ŚWIATA" !

Trzech zwycięzców konkursu zostanie wyłonionych drogą losowania. Laureaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą elektroniczną 2 marca 2022 r.

Nagrody będzie można odebrać po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych lub mailowych w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, adres: 91-479 Łódź, ul. E. Orzeszkowej 31/35 (budynek D, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa). Organizator przewiduje w uzasadnionych przypadkach możliwość przesłania nagrody pocztą. 

***

Regulamin konkursu oraz grafika w większym formacie u dołu

do góry