Nawigacja

Aktualności

Co myślą "ludzie z lasu" o polskiej rzeczywistości - Stanisław Sojczyński „Warszyc”

Przedstawiamy broszurę „Co myślą ludzie z lasu o polskiej rzeczywistości” z lipca 1945 r., która wyraża w sposób najpełniejszy poglądy Stanisława Sojczyńskiego.

W początkowych fragmentach szesnastostronicowego maszynopisu „Warszyc” przedstawia fakty ze swej służby dla Polski, które upoważniają go do zabrania głosu nawet w najbardziej ważkich sprawach. Wypowiada się w sposób prosty, po żołniersku, otwarcie, szczerze, „z pełności serca i duszy”. Piętnuje podległość komunistycznej władzy Związkowi Sowieckiemu, za cenę przywileju utrzymania się przy rządach, co jest w istocie przywołaniem koszmaru Targowicy. W dokumencie nie brak również porównań działalności AK i AL w okresie okupacji niemieckiej. Sojczyński podkreśla, że prawda dla twórców czerwonego reżimu w Polsce i ich sowieckich protektorów jest pojęciem nieistotnym, niebezpiecznym, godzącym w ich interesy. Pisze bez ogródek, iż: „komunizm, tak piękny w teorii, jest w praktyce, jak doznaliśmy na własnej skórze, tylko pewną odmiana faszyzmu, jest czerwonym hitleryzmem z zasad i metod rządzenia”.

Zachęcamy do lektury!

Plik pdf. do pobrania.

do góry