Nawigacja

Aktualności

Gala łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022

18 sierpnia 2022 r. w sali balowej Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród IPN „Świadek Historii” laureatom VIII łódzkiej edycji. Nagrody odebrali: red. Agata Ewa Zielińska, Wiesław Paluchowski, Muzealna Grupa Historyczna im. II Batalionu 18 Pułku Piechoty, Blanka Magdalena Hauke, red. Jarosław Warzecha oraz Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy”.

Nagrody wręczali dr Karol Nawrocki, Prezes IPN i przewodniczący Kapituły Nagrody oraz dr hab. Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi.

Laudacje wygłosili odpowiednio: Aneta Burska Naczelnik Oddziałowego Biura Administracyjno – Gospodarczego, Anna Józwik z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Artur Ossowski Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, dr Joanna Żelazko, naczelnik Oddzialowego Biura Badan Historycznych IPN w Łodzi oraz dr Paweł Perzyna Naczelnik Oddziałowego Archiwum oraz dr Krzysztof Latocha z Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Szczegółowy opis sylwetek laureatów prezentujemy poniżej.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Zbigniew Ziemba - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Waldemar  Krenc - Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Waldemar Flajszer - Łódzki Kurator Oświaty, Marcin Szypszak  - Dyrektor Oddziału – Redaktor Naczelny TVP3 oraz przedstawiciele środowisk patriotycznych, służb mundurowych, instytucji nauki i kultury.

Uroczystość uświetnił występ solistki Katarzyny Sut oraz pianistki Marty Sobczak.

 

Sylwetki laureatów VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”:

Blanka Magdalena Hauke

Emerytowana nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej, gm. Zgierz. Autorka licznych monumentów historii regionu w obszarze edukacyjnym, wydawniczym oraz naukowym; inicjatorka i współzałożycielka Izby Pamięci Narodowej poświęconej losom dziewcząt polskich, więzionych w Dzierżąznej w filii niemieckiego obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi; odznaczona m.in. Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Medalem Pamiątkowym za zasługi w propagowaniu problematyki zbrodni hitlerowskich Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Instytutu Pamięci Narodowej.

Zgłaszający: Urząd Gminy Zgierz

Muzealna Grupa Historyczna im. II Batalionu 18 Pułku Piechoty

Stowarzyszenie prężnie działa od 1998 roku. Głównym jego zadaniem jest krzewienie wiedzy na temat historii i dziedzictwa narodowego, upamiętnianie wydarzeń historycznych m.in. poprzez organizację licznych ekspozycji plenerowych, młodzieżowych spotkań z historią, budowę szlaków turystycznych, rajdów plenerowych na miejscu bitew. Popularyzowanie historii, kultury i sztuki, a także krajoznawstwa, turystyki, strzelectwa i wojskowości.

Ponadto grupa bierze czynny udział w świętach państwowych oraz uroczystościach patriotycznych; publikuje materiały historyczne, organizuje wykłady i konkursy; wnioskuje o remonty obiektów historycznych oraz nadawanie honorowych obywatelstw zasłużonym ludziom. Przedstawiciele stowarzyszenia szerzą swoje działania poprzez upowszechnianie i podtrzymywanie postaw patriotycznych i tradycji oręża Polskiego; od wielu lat asystują w ostatniej drodze żołnierzom września i patriotom polskim. W 2008 r. Stowarzyszenie zostało wyróżnione Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a w 2009 r. Medalem Pro Memoria.

Zgłaszający: Bartosz Bijak

 

Wiesław Paluchowski

Prezes Stowarzyszenia Pułku 37, zrzeszającego pasjonatów historii wojskowości i tradycji patriotycznej. Organizator jednego z największych w Polsce zlotów grup rekonstrukcyjnych, ze szczególnym podkreśleniem wojska II RP pod nazwą Odyseja Historyczna. Od lat zajmuje się  pielęgnowaniem pamięci o tradycjach narodowych, dbałością o polskość oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działa na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej poprzez organizację prelekcji dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz aktywność kulturotwórczą, turystyczną, a także społeczną członków Stowarzyszenia. Zajmuje się również renowacją historycznego wyposażenia, uzbrojenia oraz sprawuje opiekę nad grobami poległych żołnierzy.

Zgłaszający: dr Tomasz Rzymkowski, Poseł na Sejm RP

Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy”

Grupa pasjonatów działająca na polu historycznym, edukacyjnym, ekspozycyjnym, paramilitarnym i pro obronnym. Głównym celem Stowarzyszenia jest przywracanie pamięci o rodowodzie, dziejach i testamencie  żołnierzy pułków Strzelców Kaniowskich. Odtwarzanie historycznego wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia żołnierzy II Rzeczypospolitej Polski. Dbałość o miejsca walk i pochówku żołnierzy. Pozyskiwanie relacji, wspomnień i przedmiotów świadczących o dziejach Strzelców Kaniowskich. Ponadto, od 2005 roku Stowarzyszenie jest współorganizatorem inscenizacji historycznej w Strońsku-Bieleniu oraz autorem licznych publikacji m.in. Historia żołnierskich kapliczek, Szary ich strój, Strzelcy Kaniowscy na Ziemi Zgierskiej 1918-39. Dodatkowym atutem jest rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej, turystycznej oraz społecznej wśród członków stowarzyszenia.

Zgłaszający: prof. dr hab. Jolanta Daszyńska

Red. Jarosław Warzecha

Wieloletni dziennikarz, który znaczną część swojej działalności poświęcił najnowszej historii Polski; konsekwentny orędownik prezentowania na antenie Radia tematów związanych z polskimi dążeniami niepodległościowymi; autor ponad 800 audycji emitowanych na antenie Polskiego Radia Łódź w cyklu Magazyn historyczny i Rozmowy o historii; autor publikacji Nie kracz Słowik, nie kracz z Andrzejem Słowikiem, liderem NSZZ „Solidarność” regionu łódzkiego; twórca historycznych słuchowisk radiowych m.in. Akcja N, Ostatni Rozkaz, Jest super, Co się stało na wybrzeżu.

Zgłaszający: Andrzej Berestowski, sekretarz OŁ SDP.

Red. Agata Ewa Zielińska

Wieloletnia dziennikarka, publicystyka i reportażystka Polskiego Radia Łódź. Przez wiele lat pracy red. Agata Zielińska związana z tematyką historyczną; jest autorką licznych audycji radiowych poświęconych najnowszej historii Polski m.in. Odkłamać przeszłość, Ostatni z rodu, Nieść chętną pomoc bliźnim, Rozmowy o historii; wielokrotnie współpracowała z łódzkim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej podczas tworzenia różnorakich form radiowych; dzięki jej pracy i determinacji możliwe jest odtworzenie szczegółów wielu wydarzeń sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet ponad stu lat.

Zgłaszający: Hubert Bekrycht

 

 

 

do góry