Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy "Św. Maksymilian Maria Kolbe" – Jasna Góra, 11 października 2022

Z okazji 40. rocznicy kanonizacji Maksymiliana Marii Kolbego, 11 października 2022 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi zaprezentowało na Wałach Jasnogórskich ekspozycję „Św. Maksymilian Maria Kolbe”.

Otwarcia wystawy dokonał dr hab. Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: o. Samuel Pacholski – przeor Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra, dr Ryszard Majer – senator RP, Robert Magdziarz – wicewojewoda śląski, dr Ryszard Stefaniak – zastępca prezydenta Częstochowy, o. dr Roman Soczewka – kierownik Archiwum Niepokalanowa oraz ks. dr Kamil Zadrożny – prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

Podczas wernisażu dr hab. Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi powiedział:

Dla nas losy św. Maksymiliana Marii Kolbego są egzemplifikacją losów tysięcy polskich księży i zakonników w czasie okupacji niemieckiej. Często zapominamy o tym jaką ofiarę poniósł kościół katolicki podczas tych dwóch okupacji - niemieckiej i sowieckiej, ponieważ zarówno pierwszy jak i drugi okupant postępowali tak samo w stosunku do tej instytucji (...) Niemiecka rasa panów nas Polaków traktowała jako rasę podludzi, których należy eliminować. W tym pierwszym szeregu do eliminacji byli również księża katoliccy, którzy jak pamiętamy masowo ginęli m.in. w obozie KL Dachau. 

O ekspozycji opowiedziała jej autorka – Katarzyna Helik z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi:

Prezentowana wystawa biograficzna, będąca połączeniem materiału ikonograficznego i narracji, to swego rodzaju droga, którą kroczymy przez niezwykłe życie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Franciszkanin ofiarując życie za drugiego człowieka w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz, pokazał oblicze trzech najważniejszych wartości: prawdziwej, bezgranicznej miłości do drugiego człowieka; wiary w zwycięstwo dobra nad złem oraz nadziei na lepszą przyszłość kolejnych pokoleń (…)

Św. Maksymilian Kolbe jest symbolem altruizmu i zachowania człowieczeństwa w każdej sytuacji, nawet odczłowieczenia. Instytut Pamięci Narodowej skupia się na kultywowaniu pamięci o męczenniku okresu II wojny światowej, ponieważ jego życiowa postawa i bohaterska śmierć są źródłem uniwersalnych wartości.

 

Wystawę można oglądać do 4 listopada 2022 r.

Wewnętrzna wystawa „Św. Maksymilian Maria Kolbe” została przekazana we wrześniu 2022 r. na czas nieokreślony do Klasztoru Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie).

 

 


Św. Maksymilian Maria Kolbe (właściwie Rajmund Kolbe) zapisał się na kartach historii jako męczennik, który oddał swoje życie za drugiego człowieka w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz. Wskutek ucieczki więźnia bloku 14, 29 lipca 1941 r. podczas karnego apelu zastępca komendanta obozu Karl Fritzsch, stosując odpowiedzialność zbiorową, wytypował dziesięciu więźniów, którzy mieli umrzeć śmiercią głodową. Za jednego z nich, niespełna czterdziestoletniego żołnierza i ojca rodziny Franciszka Gajowniczka, zgłosił się o. Maksymilian. W celi głodowej, mimo złego stanu zdrowia, żył ponad dwa tygodnie. 14 sierpnia 1941 r. umierającemu o. Kolbemu wstrzyknięto fenol, a kolejnego dnia ciało skremowano.

Wydarzenie to poprzedzały lata posługi franciszkanina, przepełnionej bezgraniczną ufnością w Opatrzność Bożą. Jego opus magnum stała się organizacja krzewiąca kult maryjny – Rycerstwo Niepokalanej. W 1927 r. w Niepokalanowie utworzył klasztor franciszkański oraz nowoczesny ośrodek wydawniczy. Działalności ewangelizacyjnej nie ograniczał do kraju, powołując w 1931 r. w Nagasaki japoński Niepokalanów – Mugenzai no Sono (Ogród Niepokalanej). Na ołtarze został wyniesiony jako wyznawca i męczennik. Beatyfikacji dokonał 17 października 1971 r. papież Paweł VI, a kanonizacji – jedenaście lat później, 10 października 1982 r. – Jan Paweł II.

 

 

 

  

do góry