Nawigacja

Aktualności

Inauguracja badań naukowych nad niemieckim obozem rasowym przy ul. Spornej w Łodzi - 15 września 2023 r.

15 września 2023 r. na terenie budynków klasztornych Ojców Bernardynów odbyła się inauguracja badań naukowych nad niemieckim obozem rasowym przy ul. Spornej w Łodzi, prowadzonych przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

Tam właśnie w latach II wojny światowej funkcjonował wspomniany obóz, a niemieccy funkcjonariusze dokonywali selekcji Polaków przeznaczonych do zniemczenia, zgodnie z polityką rasową III Rzeszy.

W wydarzeniu zabrał głos dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Mateusz Kotecki, Patrycja Resel z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, ojciec Juwenalis Zbigniew Andrzejczak – dyrektor Szkół OO. Bernardynów w Łodzi oraz naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi prok. Jacek Kozłowski. Briefing prowadził dr Rafał Leśkiewicz - dyrektor Biura Rzecznika Prasowego IPN.

Podczas spotkania podano do informacji publicznej, iż Patrycja Resel z Oddziałowego Biuro Badań Historycznych IPN przygotowuje publikacje naukową na temat niemieckiego obozu rasowego przy ul. Spornej w Łodzi. Opracowanie źródłowe ma zawierać m.in. zbiór korespondencji Polaków, którzy zostali skierowani z ,,Rassenlagru" do III Rzeszy w celach germanizacyjnych. Listy z okresu II wojny światowej, znajdujące się w zbiorach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, stanowią niezwykle cenne źródło do badań nad losami polskich ofiar polityki rasowej III Rzeszy.

Podczas briefingu zostały przedstawione możliwości zrekonstruowania topografii obozu, dzięki współpracy Oddziału IPN w Łodzi z Ojcami Bernardynami.

Do kluczowych kwestii poruszanych podczas wydarzenia należała prezentacja założeń powstającej bazy ofiar niemieckiego obozu rasowego przy ul. Spornej w Łodzi oraz poszukiwania ich miejsc spoczynku. Pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Łodzi przeprowadzili kwerendy w księgach cmentarnych sześciu łódzkich cmentarzy. Na ich podstawie ustalono, że zdecydowana większość dzieci zmarłych na skutek pobytu w obozie rasowym została pochowana na cmentarzu pw. św. Wincentego na Dołach – w kwaterze 29, która wówczas była prawdopodobnie przeznaczona wyłącznie pod pochówki dziecięce. Niestety w ostatnich dziesięcioleciach topografia cmentarza uległa zmianie i ówczesna kwatera dziecięca została zniszczona przez współczesne pochówki osób dorosłych. Z tego też powodu nie jest możliwym odtworzenie jej układu z okresu wojny, a co za tym idzie – podjęcie próby ekshumacji szczątków dzieci.

Ostatni element wydarzenia, to zapowiedź filmu dokumentalnego ,,Rassenlager" w Litzmannstadt. Przemilczane losy Polaków - ofiar germanizacji", którego realizacji podjęli się pracownicy Oddziału IPN w Łodzi.

Fot. Jacek Trajdos 

do góry