Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa: Nie tylko Norymberga… Zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich 1939-1945 i ich powojenne rozliczenia - Łódź, 15-16 listopada 2023 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową: Nie tylko Norymberga… Zbrodnie niemieckie na ziemiach polskich 1939-1945 i ich powojenne rozliczenia, która odbędzie się w dn. 15-16 listopada 2023 r. w Hotelu Ambasador w Łodzi (Al. Piłsudskiego 29).

I DZIEŃ KONFERENCJI

 

 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8606
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8606
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8614
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8614
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8627
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8627
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8634
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8634
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8636
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8636
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8645
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8645
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8651
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8651
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8655
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8655
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8723
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8723
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8746-2
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8746-2
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8755
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8755
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8772
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8772
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8778
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8778
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8760-2
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8760-2
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8770
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8770
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8782 — kopia — kopia
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8782 — kopia — kopia
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8803 — kopia
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8803 — kopia
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8805 — kopia
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8805 — kopia
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8809
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8809
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8822
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8822
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8825
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8825
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8830
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8830
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8836
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8836
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8843
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 15_11_2023-8843

 

 

II DZIEŃ KONFERENCJI

 

 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8851
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8851
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8856
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8856
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8860
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8860
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8863
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8863
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8868
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8868
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8878
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8878
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8881
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8881
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8889
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8889
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8890
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8890
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8893
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8893
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8914
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8914
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8922
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8922
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8926
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8926
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8927
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8927
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8928
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8928
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8929
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8929
 • KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8934
  KONFERENCJA NIE TYLKO NORYMBERGA 16_11_2023-8934

 

 

PROGRAM WYDARZENIA

14 LISTOPADA (WTOREK)

12:00 Otwarcie wystawy Zbrodnie (nie)osądzone. Rozliczenia z niemieckimi sprawcami zbrodni z okresu II wojny światowej, przygotowanej przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Ekspozycja będzie prezentowana na Placu Katedralnym im. Jana Pawła II w Łodzi do 12 grudnia 2023 r.

KONFERENCJA

 15 LISTOPADA (ŚRODA)

PANEL I 9:00 – 10:30

Powitanie gości

Wykład wprowadzający prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), Niemiecki plan zagłady Polski. Ideologiczne uwarunkowania.

PANEL II ZBRODNIE OSĄDZONE 11:00 – 12:30

1. dr Joanna Lubecka (IPN Oddział w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie), Taktyka polskich obrońców w procesach przed Najwyższym Trybunałem Narodowym;

2. dr Dominika Uczkiewicz (Instytut Pileckiego w Warszawie), Projektowanie Norymbergi. Wkład polskich prawników w rozwój war crimes policy państw alianckich w latach II wojny światowej;

3. dr Konrad Graczyk (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach), Powojenne skazania nazistowskich sędziów i prokuratorów za działalność na okupowanych ziemiach polskich (1939–1945);

PANEL III ZBRODNIARZE (NIE)UKARANI 13:00 – 14:30

4. Jakub Wojewoda (Muzeum Wojska Polskiego. Oddział Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej), Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach i cywilach w ostatniej fazie Bitwy nad Bzurą 1939 r.;

5. dr hab. Marek Dutkiewicz, Zbrodnie niemieckie w szpitalach powstańczej Warszawy. Wybrane zagadnienia;

6. dr Filip Gańczak (Instytut Pamięci Narodowej), Wyrok bez kary. Albrecht von Alvensleben;

PRZERWA 14:30 – 15:30

PANEL IV DROGI DO SPRAWIEDLIWOŚCI 15:30 – 16:30

7. Ilona Flażyńska, Monika Samuel (Muzeum Treblinka), Procesy SS–Wachmannschaften na przykładzie Karnego Obozu Pracy Treblinka I;

8. dr Piotr Setkiewicz (Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz–Birkenau), Członkowie załogi KL Auschwitz przed sądami SS w latach 1942–1944.

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: 17:00

Zbrodnia osądzona. Spotkanie z prof. dr. hab. Witoldem Kuleszą na temat śledztwa i procesu przeciwko namiestnikowi III Rzeszy w Kraju Warty Arthurowi Greiserowi.

prof. dr hab. Witold Kulesza (UŁ) – w latach 1998–2006 dyrektor Głównej Komisji Badania – a następnie – Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i jednocześnie Prokurator Krajowy – Zastępca Prokuratora Generalnego, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

16 LISTOPADA (CZWARTEK)

PANEL I W KRAJU WARTY I GENERALNYM GUBERNATORSTWIE 11:00 – 12:00

1. dr Marcin Przegiętka (Instytut Pamięci Narodowej), Wyżsi dowódcy SS i policji na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie. Kariery w ruchu narodowo– socjalistycznym i losy powojenne – analiza porównawcza;

2. Jacek Kaczmarek, Przemysław Jurkiewicz (Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości), ,,Lager der Blutrache” – niemiecki obóz w Forcie VII. Zbrodnia nieukarana;

PANEL II ŁÓDZKIE ROZLICZENIA 12:30 – 14:00

3. Patrycja Resel (IPN Oddział w Łodzi), Powojenne rozliczenia agentów Gestapo w Łodzi. Przyczynek do badań;

4. dr Katarzyna Czekaj–Kotynia (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), Kontrowersje i dylematy wokół powojennych procesów sądowych w sprawie zbrodni popełnionych w okresie niemieckiej okupacji w Rozszerzonym Więzieniu Policyjnym Radogoszcz;

5. dr Michał Turski (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie), Wyłączenie ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów? Rehabilitacja sądowa volksdeutschów i procesy o przyjęcie volkslisty w regionie łódzkim.

PRZERWA 14:00 – 15:00

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: 15:00

Projekcja filmu dokumentalnego Rassenaktion (1985).

Panel dyskusyjny z udziałem pracowników Oddziału IPN w Łodzi pt. Niemieckie zbrodnie na polskich dzieciach. Historia dwóch łódzkich obozów.

Uczestnicy: Artur Ossowski, Patrycja Resel

Moderator: dr Tomasz Toborek

do góry