Nawigacja

Aktualności

W Klubie Historycznym im. gen. „Grota” nt. tajnego nauczania i wychowania – Piotrków Trybunalski, 15 września 2016

  • Znak graficzny Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim

Staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 15 września 2016 r. w Muzeum w Piotrkowie odbył się wykład prof. dr. hab. Piotra Rozwadowskiego, kierownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, zatytułowany Tajne nauczanie i wychowanie – walka o tożsamość i świadomość narodu polskiego.

Piotr Rozwadowski, doktor habilitowany, profesor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ur. 1967 r., 1986 r. rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie; 1991-1993 w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Doktorat na temat Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w latach 1927-1939 obronił w Wojskowym Instytucie Historycznym w 2000 r. W 2009 r. habilitacja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie pracy Wojsko Powstania Warszawskiego. Struktury, dowodzenie, możliwości bojowe. W latach 2006-2008 stypendysta Uniwersytetu w Ottawie i Rządu Kanady. Autor książek i artykułów poświęconych historii wojskowości. W latach 1994-2001 związany z Wydawnictwem Bellona, od 1996 do 2001 zastępca dyrektora (redaktor naczelny wydawnictwa). W okresie 2001-2009 redaktor naukowy Wielkiej ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Od 2001 r. major rezerwy. Obecnie kieruje Katedrą Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych SAN w Łodzi.

do góry