Nawigacja

Aktualności

Spotkanie w 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego – Łódź, 12 grudnia 2016

W przeddzień 35. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprosił do historycznej siedziby Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” przy ul. Piotrkowskiej 262 w Łodzi (obecnie Instytut Europejski) na okolicznościowe spotkanie.

Rozpoczęło je wprowadzenie dr. Pawła Perzyny, p.o. dyrektora Oddziału IPN w Łodzi. Po nim wystąpienie pt. Stan wojenny – spojrzenie po latach przedstawił Andrzej Czyżewski, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi.

Zapowiedź wydawniczą – najnowszą publikację Oddziału IPN w Łodzi, zatytułowaną „Jest strasznie dużo dobrych ludzi…”. Stan wojenny w korespondencji i zapiskach mieszkańców Łodzi i regionu zaprezentowała Milena Przybysz, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi, współautorka opracowania.

„Za więziennym murem” – taki tytuł nosił kolejny punkt spotkania – rozmowa z internowanymi działaczami opozycji i członkami NSZZ „Solidarność” z Łodzi, którą poprowadził Leszek Próchniak (OBBH IPN w Łodzi). Swoje wspomnienia przedstawili: Zofia Gromiec, Benedykt Czuma oraz Leszek Witkowski.

Spotkanie zakończyła dyskusja.

***

 „Jest strasznie dużo dobrych ludzi…”. Stan wojenny w korespondencji i zapiskach mieszkańców Łodzi i regionu, wstęp, wybór i opracowanie Leszek Próchniak, Milena Przybysz, Łódź 2016

Ze wstępu:

„Pomysł opublikowania wyboru korespondencji i prywatnych zapisków mieszkańców Łodzi i regionu z okresu stanu wojennego zrodził się z pragnienia, aby przełamać tendencję do postrzegania tego okresu głównie przez pryzmat oficjalnych dokumentów oraz narracji obciążonej aktualnymi interpretacjami. Chcieliśmy chociaż na chwilę oddać głos narratorowi prywatnemu i ukazać ten trudny moment polskiej historii z drugiej strony, w formie uchwyconych na żywo reakcji przedstawionych w listach i dziennikach – a zatem z perspektywy zwykłego mieszkańca Łodzi; członka „Solidarności” internowanego w ośrodku odosobnienia czy osadzonego w więzieniu bądź pod pretekstem specjalnych ćwiczeń w obozie wojskowym; studenta biorącego czynny udział w ulicznych protestach; wolontariuszy ośrodka pomocy represjonowanym; księdza namawianego do tajnej współpracy pod groźbą kompromitacji w środowisku; represjonowanych przez milicję przypadkowych uczestników demonstracji; nauczyciela broniącego godności pracownika polskiej oświaty; narzeczonej, której represje państwa pogmatwały plany założenia rodziny; rodzica drżącego o los dziecka zabranego z domu; nastolatka, który nie rozumie nieobecności ojca, i wreszcie osamotnionej żony i matki, która nie wiedząc, co się dzieje z ukochaną osobą, nie tylko musiała sobie poradzić z utrzymaniem domu, ale i walczyć o jej uwolnienie. Tak w telegraficznym skrócie można zdefiniować zbiorowego autora i zarazem bohatera tej książki”.

Publikacja ukaże się pod koniec tego roku.

foto: Marzena Kumosińska

do góry