Nawigacja

Aktualności

Trwa zbieranie zgłoszeń do VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – termin wydłużony do 30 kwietnia 2020

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”.

  • medal Nagrody

Nagrodę wręcza Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przewodniczący Kapituły Nagrody. Jako kandydatów można zgłaszać osoby fizyczne, instytucje i organizacje w poszczególnych regionach kraju w szczególny sposób zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, wspierającym Instytut Pamięci Narodowej w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym oraz wydawniczym. Jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom niebędącym obywatelami polskimi. Może być także przyznana pośmiertnie.

Uwaga: Nagroda nie ma charakteru odznaczenia kombatanckiego.

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody (maksymalnie 3 strony), dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie) oraz zgody zgłaszającego i zgłaszanego na przetwarzanie danych osobowych.

Pisemne zgłoszenia (wniosek oraz wszystkie wymagane zgody) należy nadsyłać w terminie przedłużonym do 30 kwietnia 2020 r. na adres Oddziału IPN w Łodzi (ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź).

Szczegółowych informacji udziela Marzena Kumosińska, kom. 662 125 951, e-mail: Marzena.Kumosinska@ipn.gov.pl

Laureaci Nagrody w poprzednich edycjach

do góry