Nawigacja

Aktualności

Odszedł mec. Stanisław Maurer, obrońca w procesach politycznych stanu wojennego

  • mec. Stanisław Maurer

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 7 marca 2020 r. w Łodzi mec. Stanisława Maurera (ur. 8 maja 1932 r. w Łodzi), wybitnego prawnika, obrońcy w procesach politycznych stanu wojennego, w latach 1991-1993 członka Trybunału Stanu.

Adwokat Stanisław Maurer od 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. był ekspertem prawnym podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku.

Po 13 grudnia 1981 r. podważał legalność wprowadzenia stanu wojennego oraz datę wejścia w życie dekretu o stanie wojennym. W ramach Komisji Interwencyjnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi uczestniczył w opracowaniu projektu wystąpienia do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o wykładnię art. 61 dekretu o stanie wojennym, która byłaby zgodna z kardynalną zasadą prawa karnego lex retro non agit i występował w obronie tej zasady na łamach „Państwa i Prawa”.

Przystąpił do sekcji prawnej przy Ośrodku Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele oo. jezuitów w Łodzi. Od grudnia 1981 r. do co najmniej połowy 1984 r. bronił prześladowanych członków opozycji demokratycznej w ponad 20. procesach politycznych lat 80. ubiegłego wieku, w tym Jerzego Kropiwnickiego, Jerzego Dłużniewskiego, Grzegorza Palkę i Józefa Śreniowskiego.

Przekazywał redakcjom podziemnych pism: „Solidarni. Wiadomości Wojenne” oraz „Biuletyn Łódzki” informacje z procesów, roztaczał opiekę nad uwięzionymi, składając im wizyty w zakładach karnych w Braniewie, Barczewie, Hrubieszowie, Łęczycy, Łowiczu i Warszawie.

Został odznaczony m.in. odznaką Naczelnej Rady Adwokackiej „Adwokatura Zasłużonym” (1995), Medalem „O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989” (2001), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

mec. Rafał Kasprzyk:
„Odszedł od nas mecenas Stanisław Maurer. Wybitny prawnik i cudowny człowiek. Niestrudzony i błyskotliwy obrońca w procesach politycznych. Pierwszy który na sali sądowej publicznie zakwestionował legalność wprowadzenia stanu wojennego, Ośmieszył konstrukcję dekretu w zakresie norm prawnokarnych, stwierdzającego, że wchodzi on w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia. Jego argumentację podzielił Sąd Najwyższy w orzeczeniach „rehabilitacyjnych” po upadku komunizmu. Autorytet dla kolegów, który potrafił ich przekonać do wspólnej linii obrony, co się zdarzało bardzo rzadko. Niezwykły umysł i niedościgniony dowcip. Znany z natychmiastowych, błyskotliwych ripost. Wodzirej imprez towarzyskich. Król życia. Przyjaciel.”

Ostatnie pożegnanie śp. Stanisława Maurera odbyło się 13 marca 2020 r. na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Ogrodowej w Łodzi.

do góry