Nawigacja

Aktualności

Komunikat w sprawie zmiany formuły etapu ogólnoplskiego konkursu „Zemsta za niepodległość. Ziemianie ofiary dwóch agresorów”

Wobec stanu epidemii i decyzji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka z 11 marca b.r. o odwołaniu wszystkich działań otwartych dla publiczności do końca kwietnia b.r., Biuro Edukacji Narodowej IPN jest zobligowane do zmiany formuły organizacji etapu ogólnopolskiego konkursu historycznego „Zemsta za niepodległość. Ziemianie ofiary dwóch agresorów”.

W związku z tym, działając na podstawie § 14 pkt. 2 Regulaminu wprowadzamy zmodyfikowaną formułę przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego. Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną sprawdzone przez Komisję Ogólnopolską powołaną przez Dyrektora Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Adama Hlebowicza. Komisja wyłoni laureatów w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach prac. O wynikach zdecyduje suma punktów otrzymanych od każdego z jurorów. Kryteria oceny prac określone zostały w obowiązującym regulaminie konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 30 kwietnia 2020 roku.  O formie, miejscu i czasie wręczenia nagród laureatom poinformujemy do 31 maja br. na stronach organizatorów konkursu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej

do góry