Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi

: Anna Cisek
Data publikacji 08.06.2022

Łódź, dnia 7 czerwca 2022 r.

S 65.2020.Zk

W dniu 6 czerwca 2022 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi skierowała do Sądu Rejonowego w Sieradzu akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi Piotrowi K.

Podejrzanemu zarzucono popełnienie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającą na przekroczeniu przysługujących mu uprawnień w ten sposób, że w dniu 28 stycznia 1982 roku w Sieradzu, bezprawnie pozbawił wolności Leszka S. wydając postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy, ze względu na sporządzenie przez wyżej wymienionego dwóch plakatów o treści osłabiającej gotowość obronną Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mogących wywołać niepokój publiczny oraz ich rozpowszechnienie przez wywieszenie ich w gablocie na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Wieluniu.

Z analizy akt postępowania karnego prowadzonego przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi wynika, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie przeciwko Leszkowi S. w sposób oczywisty nie dawał podstaw do przyjęcia, że popełnił on jakiekolwiek przestępstwo.

Ustalenia śledztwa Oddziałowej Komisji ŚZpNP w Łodzi dały podstawę do sformułowania aktu oskarżenia przeciwko Piotrowi K., bowiem pokrzywdzony nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, a jedynie wyraził symboliczny sprzeciw wobec sytuacji panującej w kraju oraz pozbawienia społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych przez prawo międzynarodowe. Bezprawne pozbawienie wolności Leszka S. stanowiło represję oraz poważne prześladowanie z powodu prezentowanych przez niego przekonań i poglądów społeczno-politycznych.

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi
prokurator Jacek Kozłowski

do góry