Nawigacja

Komunikaty

OKŚZpNP w Łodzi poszukuje osób posiadających informacje w sprawie dokonania zabójstwa około 21 osób w miejscowości Dzigorzew koło Sieradza w 1939 roku

: JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 26.03.2014

IPN Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa przez funkcjonariuszy niemieckich w dniu 14 listopada 1939 roku w Dzigorzewie, powiat sieradzki, województwo łódzkie, 21 obywateli polskich, tj. o zbrodnie z art. 1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz. 377 z późniejszymi  zmianami).

Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż w początkach listopada 1939 r. funkcjonariusze niemieccy dokonali na terenie Sieradza masowych aresztowań mieszkańców tego miasta. Zatrzymano przede wszystkim przedstawicieli polskiej inteligencji. Łącznie aresztowano wówczas około 300 osób, większość osadzono w więzieniu w Sieradzu, a 21 spośród nich rozstrzelano w Dzigorzewie.

Świadkowie powyższego zdarzenia, członkowie rodzin ofiar tej zbrodni oraz osoby posiadające informacje dotyczące tej zbrodni proszone są o listowne, telefoniczne, lub osobiste zgłoszenie się do siedziby tutejszej Komisji.

 Korespondencję prosimy kierować na adres:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, 90–440 Łódź, ul. Piotrkowska 149, tel./fax 0 – 42 637-78-47 (mail:komisja.lodz@ipn.gov.pl).

do góry