Nawigacja

Komunikaty

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi przedstawił Antoniemu M., byłemu funkcjonariuszowi plutonu lekkiego Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej w Kaliszu zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej.

: JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 30.06.2014

Antoniemu M. zarzuca się popełnienie w bliżej nieustalonym dniu we wrześniu 1971 r., w Kaliszu przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień poprzez wielokrotne uderzanie pałką służbową po całym ciele oraz kopanie Leszka G., czym spowodował u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu pod postacią ciężkiego kalectwa. Powodem takiego zachowania podejrzanego był fakt, że pokrzywdzony idąc ulicą śpiewał satyryczne piosenki dotyczące przywódców byłego ZSRR i PRL, które podejrzany uznał za  wyszydzające ówczesny ustrój państwa polskiego.

Antoni M. ma 67 lat.

Wymieniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu wskazując, iż w żaden sposób nie kojarzy zdarzenia opisanego w zarzucie.  Tymczasem  zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy w tym zeznania pokrzywdzonego, świadków zdarzenia, oględziny akt osobowych Antoniego M oraz opinia biegłego lekarza sądowego określająca obrażenia ciała doznane przez Leszka G., jednoznacznie wskazuje na sprawstwo podejrzanego.

Antoni M. pełnił służbę w organach Milicji Obywatelskiej w Kaliszu w okresie od 16.09.1969 r., do 20.10.1972 r.

Zarzucone Antoniemu M. przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W toku śledztwa wykonane zostaną czynności dotyczące zebrania danych osobopoznawczych podejrzanego oraz czynności zmierzające do zakończenia postępowania.

Łódź dnia 27 czerwca 2014 r.

Naczelnik OKŚZpNP w Łodzi

Prokurator Anna Gałkiewicz

do góry