Nawigacja

Książki – Łódź

Łódzcy bohaterowie wojen o granice odrodzonej Polski 1918–1920

  • Łódzcy bohaterowie wojen o granice odrodzonej Polski 1918–1920
    Łódzcy bohaterowie wojen o granice odrodzonej Polski 1918–1920

Witold Jarno, Łódzcy bohaterowie wojen o granice odrodzonej Polski 1918–1920, Łódź–Warszawa 2020, 304 s., ISBN 978-83-8098-195-9            

Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, tom LIV

W książce, będącej swoistym zbiorowym konterfektem łódzkich bohaterów, zawarto dziewiętnaście artykułów biograficznych dotyczących nietuzinkowych oficerów. Pochodzili oni z różnych środowisk, lecz wychowani byli w patriotycznym przekonaniu o konieczności walki o suwerenną Polskę. Wszyscy uczestniczyli w latach 1918–1920 w wojnach o granice Odrodzonej Polski, walcząc na różnych jej frontach.                              

Większość łódzkich bohaterów – mających niezaprzeczalny wkład w odzyskanie i utrwalenie niepodległości Polski – jest obecnie niemal całkowicie zapomniana, oprócz kilku sztandarowych postaci, jak np. Benedykt Grzymała-Pęczkowski, Aleksander Napiórkowski czy Stefan Pogonowski. Jednak i w przypadku ostatniego z wymienionych wciąż brakuje szczegółowego omówienia jego służby wojskowej. O wielu innych łodzianach odznaczonych za męstwo na polu walki najważniejszymi polskimi odznaczeniami wojskowymi (Krzyżem Walecznych, Orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem i Medalem Niepodległości) – historia właściwie zapomniała, podobnie jak i współcześni mieszkańcy Łodzi. Dlatego też intencją autora jest przywrócenie pamięci przynajmniej niektórych z nich. 

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Łódź

do góry