Nawigacja

Książki – Łódź

„Łódź czerwona” – prawda czy mit?

  • „Łódź czerwona”. Prawda czy mit?
    „Łódź czerwona”. Prawda czy mit?

„Łódź czerwona” – prawda czy mit?, red. Tomasz Toborek, Łódź – Warszawa 2020, 186 s., ISBN 978-83-8098-295-6

Seria wydawnicza: Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, tom LVII           

Autorzy artykułów podjęli w ramach swoich zainteresowań badawczych problem prawdziwości mitu o „czerwonej Łodzi”, propagowanego zwłaszcza w czasach PRL. Referaty dotyczą jednak całego XX w., począwszy od Rewolucji 1905 r. aż do końca komunistycznego systemu. Teksty mają charakter bardziej eseistyczny niż faktograficzny, a taka formuła publikacji miała nadać jej bardziej popularny charakter i pozwolić na większy margines własnej interpretacji i ocen. 

 

Gdzie kupić publikacje:

Łódź

do góry