Nawigacja

Książki – Łódź

Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej

  • Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej
    Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej

Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej, red. Paweł Wąs, Łódź–Warszawa 2020, 352 s., ISBN 978-83-8229-016-5

Seria wydawnicza: Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, tom LVI

Niniejszy tom pokonferencyjny poświęcony jest młodzieżowemu ruchowi oporu antykomunistycznego w okresie Polski Ludowej. Zjawisko to zaprezentowane zostało w sposób przekrojowy, począwszy od struktur konspiracyjnych tworzonych w pierwszych latach powojennych przez młodych repatriantów z Wileńszczyzny, będących dla nich kontynuacją walki w szeregach tzw. dorosłego podziemia, poprzez najbardziej żywiołowy i zorganizowany opór młodzieży w okresie stalinizmu (lata 1948–1956) aż po antysystemową działalność młodych ludzi w „epoce Gomułki” i ostatniej dekadzie komunizmu w Polsce. Wśród dwunastu tekstów składających się na publikację znajdują się szkice poświęcone zarówno represjom, jakie groziły młodym konspiratorom ze strony totalitarnego państwa, jak i charakteryzujące system więziennictwa w Polsce w omawianym okresie oraz funkcjonowanie specjalnych zakładów karnych w Jaworznie i Bojanowie, utworzonych przez komunistyczne władze na początku lat pięćdziesiątych w celu reedukacji młodzieży nastawionej antysystemowo. Publikację uzupełniają dwa indeksy oraz aneks ikonograficzny.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956”

 

Gdzie kupić publikacje:

Łódź

do góry