Nawigacja

Książki – Łódź

Strajki robotnicze w Łodzi 1945–1976

Krzysztof Lesiakowski, Strajki robotnicze w Łodzi 1945–1976, Łódź 2008, 376 s.

Książka opisuje protesty robotnicze w Łodzi – temat mało dotychczas znany, a w historii Polski niezwykle istotny. Autor przedstawia je w układzie chronologicznym począwszy od fali strajków z lat 1945–1952. W kolejnym rozdziale opisuje protesty z Października ’56 i okresu popaździernikowego. W następnym rozdziale przedstawia strajki z lat 1970-1971. W tej części cenny jest opis mniej znanego, a mającego poważne skutki protestu z początku 1971 r. Monografię zamyka opis wydarzeń z 1976 r. i łódzkie echa protestów z Radomia i Ursusa. Opisane wydarzenia przedstawione są na tle dziejów miasta – jeden z rozdziałów w całości poświęcony jest np. sytuacji Łodzi po zakończeniu II wojny światowej.
 

do góry